Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaIlmoitustaulu


Aihepiirit: Liiton asiat Tiedotus

SBL:n syyskokouskutsu

[2016-11-11 18:26:07]

Kokouskutsu liitteineen on toimitettu jäsenkerhoille heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin.
Tässä myös kokouskutsu liitteineen. Kokousosallistujilla on oltava valtakirja kerholta.

Varsinaisen jäsenen puolesta (kerho) yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni- että puheoikeutta.
Lisäksi kokoukseen saa osallistua enintään kaksi varsinaisen jäsenen (kerho) valtuuttamaa puhevaltaista edustajaa. Sama henkilö saa oman jäsenyhdistyksensä lisäksi edustaa siihen valtuutettuna enintään neljää muuta jäsenyhdistystä näiden ääni- ja puheoikeutettuna edustajana.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni jokaista ko. yhdistyksen henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu tai jolta varsinainen jäsen on sääntöjen perusteella vapautettu. Kokousedustaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidenneksellä (1/5) kokouksen kokonaisäänimäärästä.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään Bridge Areenalla (os. Hiomotie 10, 00380 Helsinki) sunnuntaina 27. marraskuuta 2016 klo 11:00.

Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 7 §:ssä mainitut asiat.

ÅRSMÖTESKALLELSE

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:s höstmöte äger rum på Bridge Areenan (adr. Sliperivägen 10, 00380 Helsingfors) söndagen den 27 nov. 2016 kl. 11:00.
Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden (ref. 7 §).

TERVETULOA! VÄLKOMMEN!
Hallitus / Styrelsen


LIITTEET (löytyvät PDF-tiedostosta liitteenä.)
LIITE 1 Esityslista
LIITE 2 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma
LIITE 3 Vuoden 2017 talousarvio
LIITE 4 Hallituksen puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt
LIITE 5 Hallituksen jäsenehdokkaiden esittelyt
LIITE 6 Valtakirja

- Hulda Ahonen -

Päivitetty: 2016-11-11 18:26:07

Näytä kaikki tiedotteet | palaa etusivulle