Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaIlmoitustaulu


Aihepiirit: Laki ja säännöt Tiedotus

Lakitoimikunnan tiedote Vuoden 2017 Bridgelain muutoksista

Uusi Bridgelaki astui voimaan 1.10.2017 [2017-10-15 20:26:51]

WBF tekee viiden vuoden välein suuremman tarkastelun bridgelakiin. SBL, kuten monet muutkin kansalliset liitot, tekee tästä oman käännöksensä. SBL:n Lakitoimikunta on hyväksynyt uuden käännöksen ja sen pohjalta tehdyn lakikirjan. Uudesta laista on tehty sähköinen lakikirja SBL:n sivuston säännöt osioon. Kirjasta on myös painettu versio lähinnä kilpailunjohtajien käyttöön.

Tällä kerralla lakiin tehtiin muutoksia melko paljon, mutta suurin osa niistä on uusia muotoiluja ja täsmennyksiä. Pelaajan kannalta useimmat niistä ovat merkityksettömiä tai lähes merkityksettömiä. Kerhokilpailunjohtajat voivat vallan mainiosti toimia vanhan lakikirjansa puitteissa, kunhan päivittävät muutaman avainkohdan tiedot. Näin toimien oikaisusta tulee riittävän lähelle oikeaa.

Pelaajien kannalta merkittävin muutos on se, että puolustuspelaajalla on oikeus tiedustella partneriltaan mahdollista revokkia (laki 61 § B3). Tässä on huomattava se, että tiedustelu voi välittää luvatonta tietoa ja usein näin myös tekee. Luvattoman tiedon käyttö on rike, josta kilpailunjohtajan tulee antaa oikaisu.

Uusi laki kieltää lepääjää katsomasta toisen pelaajan kortteja. Myöskään puolustuspelaaja ei saa näyttää lepääjälle korttejaan.

Vanhassa laissa annettiin riittämättömän maalauksen yhteydessä mahdollisuus korvata riittämätön maalaus toisella tarjouksella, jolla oli sama tai tarkempi merkitys. Uudessa laissa on kokonaan uusi laki 23 §, jossa puhutaan vastaavasta tarjouksesta. Vastaava tarjous on sellainen tarjous, jolla on sama tai marginaalisesti eri merkitys tai sillä on sama tarkoitus. Vastaavaa tarjousta sovelletaan riittämättömän maalauksen (laki 27 §) lisäksi myös väärällä vuorolla tapahtuneiden tarjousten (lakien 30 §, 31 § ja 32 §) oikaisemiseen.

Esimerkki: Pelaaja maalaa häiriöttömässä tarjoussarjassa vahvan ja tasaisen 2NT avauksen päälle 2♣ tarkoituksenaan kysyä ylävärejä. Tässä tapauksessa on maalaus 3♣ hyväksyttävä vastaavana tarjouksena, jolla on sama tarkoitus, vaikka se onkin pistevoimaltaan eri. Alla oleva kuva selventää vastaavan ja marginaalisesti vastaavan tarjouksen käsitteitä.

Laki 86 § määrää (entisen lievemmän muodon sijaan), että kilpailunjohtajan on huomioitava pelaamalla saavutettu hyvä tulos yhdessä pöydässä, mikäli brikkaa ei voida pelata toisessa pöydässä. Tyypillinen tilanne voisi olla tavallinen osamerkintäjako, jossa toinen puoli antaa ulos 1100. Jos brikka sotkeutuu matkalla, kilpailunjohtajan tulee antaa korvaava korjattu pistetulos, joka on linjassa osamerkintä vs. 1100 eli luokkaa 14 IMP.

Yleisenä vuoden 2017 lain periaatteena on se, että jako pitää pelata, jos se vain jotenkin on mahdollista ja kilpailunjohtajan tulee olla valmiina antamaan korjattu pistetulos, mikäli epäsäännöllisyys on vaikuttanut lopputulokseen syyttömän osapuolen kannalta negatiivisesti.


Bridgelaki 2017 vastaava tarjous

Päivitetty: 2017-10-15 20:34:18

Näytä kaikki tiedotteet | palaa etusivulle