Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaIlmoitustaulu


Aihepiirit: Tiedotus Liiton asiat

Päätös MP-kilpailuiden uusista minimirajoista astuu voimaan 1.4.2018

[2017-12-28 14:02:08]

Päätös MP-kilpailuiden uusista minimirajoista astuu voimaan 1.4.2018

Päätös

Hallituksen 15.12. tekemässä päätöksessä varoaika kerhoille on jäänyt kohtuuttoman lyhyeksi, jotta kerhot voisivat tehokkaasti markkinoida kilpailuitaan. Tämän vuoksi päätös astuu voimaan 1.4.2018.

Tämän ajankohdan jälkeen mestaripistekilpailun vähimmäiskriteerit osallistujamäärän osalta ovat parikilpailussa 16 paria ja joukkuekilpailussa 6 joukkuetta. Kokkola-Nurmes -linjan pohjoispuolisella alueella vähimmäiskriteerit ovat parikilpailussa 10 paria ja joukkuekilpailussa 5 joukkuetta. Pyhäjärvi sisältyy pohjoispuoliseen alueeseen. Mikäli vähimmäiskriteerit eivät täyty, voidaan kilpailu pelata VP-kilpailuna. Tällöin järjestävällä kerholla on vastuu tiedotuksesta kilpailuun ennakkoon ilmoittautuneille.

Seuranta

Hallitus pyytää uudesta käytännöstä kerho- ja piiriohjausryhmiltä palautteen ja mielipiteen yhden vuoden tarkastelujakson jälkeen. Ohjausryhmien raporttien ja muun saadun palautteen perusteella tehdään päätös, millä tavalla uudet mestaripistekilpailun vähimmäiskriteerit osallistujamäärän osalta siirretään sellaisenaan tai muokattuina kilpailumääräyksiin tai ei siirretä laisinkaan. Muutokset varsinaisiin kilpailumääräyksiin tulevat tällöin päätettäväksi vuoden 2019 syyskokoukselle.

Päätöksen perustelut

Päätöksen tarkoituksena on, että MP-kilpailut kaikkialla Suomessa tarjoavat pelaajille tasokkaan ja kilpailullisen tapahtuman. Pelaajilla on oltava oikeus riittävän laadukkaisiin kilpailuihin.
Minimimäärän saavuttaminen voi edellyttää sitä, että kerhot entistä enemmän markkinoivat omia kisojaan, aktivoivat omia pelaajiaan ja ovat yhteydessä toisiin kerhoihin ja pelaajiin. Käytäntö, jossa MP-kisa ilmoitetaan Bilbossa ja toivotaan osallistujamäärän suhteen parasta, ei ole riittävää aktiivisuutta vähimmäiskriteerien saavuttamiseksi.

On hyvä tiedostaa MP-kisojen yhdistämisen mahdollisuus. Niitä voidaan pelata simultaanikisoina toisten eripuolella Suomea sijaitsevien kerhojen kanssa.

Uudet MP-kilpailuiden kriteerit eivät ole kohtuuttomia. Uskomme, että aktiiviset kerhot saavat järjestettyä MP-tasoiset kisat. Usea viime vuonna minimikriteerien alla jäänyt kisa tulee täyttämään minimikriteerit, kun järjestävän kerhon pelaajat markkinoivat kisoja muille pelaajille ja osallistuvat myös itse vastavuoroisesti toisten kerhojen kisoihin.

Kerhojen ei tule tehdä kaikkia asioita yksin, vaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden kerhojen kanssa tulee lisätä. Yhdessä tekeminen on hauskempaa ja luo yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä lajiin. Tämä on myös yksi SBL:n hallituksen tavoitteista.

Kilpailumääräykset

Voimassa olevien kilpailumääräysten mukaisesti SBL:n hallituksella on valta päättää asioista, jotka muuttavat kilpailumääräyksiä tai myös antaa uusia määräyksiä, ennen kuin ne tuodaan liittokokouksen hyväksyttäväksi. Vastaava oikeus on kilpailutoimikunnalla yksittäisten kilpailuiden suhteen. Tämä käytäntö mahdollistaa uusien ja nykyisten kilpailumuotojen kehittämisen ja kokeilun, ennen kuin ne sisällytetään kilpailumääräyksiin. Kilpailumääräykset täytyy vahvistaa liittokokouksessa vähintään kolmen vuoden välein.

Bridgellistä Uutta Vuotta toivottaen

Pasi Kuokkanen
Suomen Bridgeliitto
Hallituksen puheenjohtaja- H.A. -

Päivitetty: 2017-12-28 14:03:20

Näytä kaikki tiedotteet | palaa etusivulle