Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaIlmoitustaulu


Aihepiirit: Tiedotus

Bridge Areena Oy:n yhtiökokouskutsu

[2021-06-09 11:23:45]

Bridge Areena Oy:n yhtiökokouskutsu

Bridge Areena Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään etäyhteydellä tiistaina 29.6.2020 klo 17:00 alkaen. Arvioitu kesto enintään puoli tuntia.

Ilmoittautuminen ennakkoon 23.6.2021 mennessä osoitteeseen: office@bridgefinland.com
Ilmoittautumisessa tulee näkyä nimi, sähköpostiosoite, johon linkki lähetetään, puhelinnumero ja edustettavien osakkeiden tiedot tai muu syy osallistumiseen (hallituksen jäsen tms.).


Käsitellään OyL:n 5. luvun 3§:n ja yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset asiat.
Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista yhtiöjärjestyksen mukaisesti:

1. Kokous avataan.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjan pitäjän.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Valitaan pöytäkirjantarkastaja.
5. Todetaan osakasluettelon käsilläolo ja tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen nähtävilläolo.
6. Laaditaan ääniluettelo.
7. Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus, mikäli se on laadittu.
8. Esitetään tilintarkastuskertomus, mikäli se on laadittu.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Valitaan viisi hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä.
13. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
14. Käsitellään osakkaiden ehkä osakeyhtiölain nojalla esittämät asiat.
15. Kokouksen päättäminen


Bridge Areena Oy
Hallitus

Päivitetty: 2021-06-09 11:23:45

Näytä kaikki tiedotteet | palaa etusivulle