Suomeksi | På svenska | In English | Feedback | AdminAnmälningstavla


Kategorier: Tiedotus

Bridge Areena Oy:n yhtiökokouskutsu

Bridge Areenalla keskiviikkona 19.6.2024 klo 16:30 alkaen [2024-06-05 17:36:29]


Bridge Areena Oy:n yhtiökokouskutsu

Bridge Areena Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Bridge Areenalla keskiviikkona 19.6.2024 klo 16:30 alkaen.

Arvioitu kesto enintään puoli tuntia.

Käsitellään OyL:n 5. luvun 3§:n ja yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset asiat.
Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista yhtiöjärjestyksen mukaisesti:

1. Kokous avataan.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjan pitäjän.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Valitaan pöytäkirjantarkastaja.
5. Todetaan osakasluettelon käsilläolo ja tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen nähtävilläolo.
6. Laaditaan ääniluettelo.
7. Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus, mikäli se on laadittu.
8. Esitetään tilintarkastuskertomus, mikäli se on laadittu.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Valitaan viisi hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä.
13. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
14. Käsitellään osakkaiden ehkä osakeyhtiölain nojalla esittämät asiat.
15. Kokouksen päättäminen


Bridge Areena Oy
Hallitus

- H.N. -

Päivitetty: 2024-06-05 17:36:29

Näytä kaikki tiedotteet | palaa etusivulle