Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaHallinto


SBL syyskokous 2012

Suomen Bridgeliitto ry – Finlands Bridgeförbund rf
SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.11.2012 KLO 13.05
Paikka: Bridge Areena, Hiomotie 10, 00380 Helsinki

Valtakirjoin:
Bridgeklubben vid Arbetes Vänner huvud föreningen, 87, Fred Sundwall
B-55 Helsinki, 229, Jussi Angervo
Kouvolan Bk, 12, Olli Rahi
Kulo Bridge, 52, Mauri Saastamoinen
Salon Bk, 92, Olli Rahi
Tammerbridge ry, 61, Veijo Nikkanen
Tapiolan Trikki, 32, Jarmo Räty
Toppi ry, 18, Pirkko Leander
Läsnä kokouksessa edustettuina oli 583 ääntä, josta leikkurilla 1/5 äänimääräksi saatiin 470 ääntä (116 äänellä B-55).

1§ Kokouksen avaus
Suomen Bridgeliiton puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen klo 13.05.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi kutsuttiin Olli Rahi (Salon BK) ja sihteeriksi Virpi von Gruenewaldt.

3§ Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Leander (Toppi ry) ja Jarmo Räty (Tapiolan Trikki), jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsut oli lähetetty sääntömääräisesti. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Ääniluettelon vahvistus
Vahvistettiin ääniluettelo. SBL:n jäsenkerhoista oli edustettuna 8 kerhoa.

6§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013
Keskusteltiin vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

7§ Jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen vahvistaminen, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
SBL:n alaisten MP- kilpailuiden kilpailumaksu saa olla enintään 15€, tasoituskilpailuissa kilpailumaksu on 20€ pelaajaa kohden. Perustellusta syystä voidaan periä korkeampaa kilpailumaksua, johon tulee hakea lupa SBL:n hallitukselta.
-Jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin 35 € (vuonna 2012 35€).
-Junioreiden jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin 10€ (vuonna 2012 10€).

Talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin.
Kohtaan 2.2 Kilpailutoiminta 2013 tehtiin seuraava muutos
Hallituksen esitys:
- Yhdistyksen hallitus tukee mahdollisuuksien mukaan kesäkuiseen San Remon EM-
kilpailuun lähtevää avoimen sarjan joukkuetta.
- Muihin kilpailuihin on mahdollisuus osallistua omalla kustannuksella
Kokouksen hyväksymä muoto:
- Yhdistyksen hallitus tukee mahdollisuuksien mukaan kesäkuiseen San Remon EM-kilpailuun lähtevää avoimen sarjan joukkuetta. Muihin San Remon EM-kilpailuihin on mahdollisuus osallistua omalla kustannuksella.

Kohtaan 2.6 Verkkosivut tehtiin seuraava muutos:
Hallituksen esitys:
Kohta 2.6 Verkkosivut
Verkkosivut uusitaan
Kokouksen hyväksymä muoto:
Verkkosivut uusitaan vuoden 2013 aikana.

8§ Liiton puheenjohtajan valinta
SBL:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2013-2014 valittiin yksimielisesti Jarmo Laakso (Salon BK)

9§ Hallituksen jäsenten valinta
Erovuoroiset jäsenet olivat:
Fred Sundwall (AV), Veijo Nikkanen (Tammerbridge ry), Milko Nuutila (Vaasa Bk) ja Raimo Raunto (Savuton ry).
Kokous päätti valita erovuoroisten tilalle hallitukseen neljä jäsentä.
Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Fred Sundwall, Veijo Nikkanen, Milko Nuutila, Jussi Tamminen
Vuoden 2013 hallitus on:
puheenjohtaja: Jarmo Laakso (Salon Bk)
Jäsenet:
Kaj G Backas (B-55)
Veijo Nikkanen (Tammerbridge)
Milko Nuutila (Vaasa Bk)
Kalevi Paavola (Toppi ry)
Mauri Saastamoinen (Kulo Bridge)
Fred Sundwall (AV)
Jussi Tamminen (B-55)
Pekka Viitasalo (Kirkkonummen BK)
Finn Wardi (B-55)

10§ Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi olivat ehdolla Lars-Erik Forsberg (KHT, JHTT) ja Jussi Selinheimo (KHT).
Kokous valitsi tilintarkastajaksi vuodelle 2013 Lars Erik Forsbergin.
Toiminnan tarkastajaksi valittiin Raimo Raunto ja varatoiminnan tarkastajaksi Pirkko Leander.

11§ Kurinpitosäännöstö Uusi kurinpitosäännöstö ja perusteluosa löytyvät säännöt -sivulta
SBL:n kokous päätti hyväksyä ”Kurinpitosäännöstön uusiminen työryhmän” esityksen sellaisenaan. Säännöstön voimaantulo edellyttää muutoksia Suomen Bridgeliitto ry:n toimintasääntöjen kymmenenteen pykälään. Kokous edellytti, että vuoden 2013 liiton kevätkokoukseen valmistellaan ko. pykälä. Lisäksi kurinpitosäännös edellyttää, että em. pykälän jälkeen liiton kevätkokouksessa valitaan kurinpitokomitea.

12§ Otetaanko vanha Istunto -logo uudelleen käyttöön vai säilytetäänkö nykyinen logo
Logoasia palautettiin uuteen valmisteluun ja tuodaan kevätkokoukseen 2013.

13§ Muut asiat
Muita asioita ei tullut esille.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35

Vakuudeksi:

Olli Rahi
Puheenjohtaja

Virpi von Gruenewaldt
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Pirkko Leander
Jarmo RätySiirry hallinnon pääsivulle | palaa etusivulle